• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

 

    orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Prof. Dr. Sacit Hadi AKDEDE (Bölüm Başkanı)

Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Yüksek Lisans: Middle Tennessee State University, Economics

Doktora: Vanderbilt University, Economics

Araştırma Alanları: Kamu Ekonomisi, Kültürel Ekonomi, Politik Ekonomi

İletişim (Dâhili Telefon): 11041

E-Posta: sacithadi.akdede@bakircay.edu.tr 

 

 

 

    orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Doç. Dr. Müge KARACAL 

Lisans: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Yüksek Lisans: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (M.A.)

Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Economics (Ph.D.)

Araştırma Alanları: Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi, Parasal ve Finansal Ekonomi

İletişim (Dâhili Telefon):11231 

E-Posta: muge.karacal@bakircay.edu.tr

 

 

    orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Doç. Dr. Öznur ÖZDAMAR GİOVANİS 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Doktora: IMT Institute for Advanced Studies Lucca, Economics

Araştırma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, Refah İktisadı, Çalışma Ekonomisi, Cinsiyet Ekonomisi

İletişim (Dahili Telefon): -

E-Posta: oznur.ozdamar@bakircay.edu.tr

 

 

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

 

Doç. Dr. Ramazan EKİNCİ

Lisans: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Endüstriyel Organizasyon, Etkinlik Verimlilik Analizi, Finansal İktisat, Uygulamalı Ekonometri, Uygulamalı Zaman Serisi

İletişim (Dâhili Telefon): 11283

E-Posta: ramazan.ekinci@bakırcay.edu.tr

 

 

 

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

 

Doç. Dr. Burak Alparslan EROĞLU

Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; İktisat Bölümü

Doktora: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; İktisat Bölümü

Araştırma Alanları: Ekonomik Teori, Zaman Serisi Analizi, Uygulamalı Makro Ekonometri, Uygulamalı Finansal Ekonometri

İletişim (Dâhili Telefon): 

E-Posta: burak.eroglu@bakırcay.edu.tr

 

 

 

    orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı DOLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalı

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları: Matematiksel İktisat, Eğitim Ekonomisi, İşgücü Piyasası, Gelir ve Ücret Eşitsizliği, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

İletişim (Dâhili Telefon): 11229

E-Posta: asli.dolu@bakircay.edu.tr 

 

     

 

   

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIZILYURT

Lisans: University of Tabriz, Economics

Yüksek Lisans: Allameh Tabataba'i University, Economics

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Politik Ekonomi

İletişim (Dâhili Telefon): -

E-Posta: ozgur.kizilyurt@bakırcay.edu.tr

 

 

 

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Nuri Aytuğ ERDEMİR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal Ekonomi Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Enerji Ekonomisi, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, Uluslararası Ekonomi

İletişim: (Dahili Telefon): 11265

E-Posta: nuri.erdemir@bakircay.edu.tr

 

 

     

 

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Yusuf UTMA

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ekonomik Büyüme, Döngüsel İktisat

İletişim: (Dahili Telefon): 11516

E-Posta: yusuf.utma@bakircay.edu.tr

 

 

     

     orcid ile ilgili görsel sonucu  linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Fatih GENÇER

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı 

Doktora: İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Emek İktisadı, İktisadi Kalkınma, Politik Ekonomi

İletişim:-

E-Posta: fatih.gencer@bakircay.edu.tr