• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

APPLICATION REQUIREMENTS AND EVALUATION

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvuru Şartları 

Programlar

ALES (EA)

Genel Not Ortalaması (100)

YDS,YÖKDİL veya YÖK Eşdeğerliliği Gösteren Diğer Sınavlar (İngilizce)

Mezuniyet Şartları

Lisans

Yük. Lisans

 

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

     65

    -

-

55

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Finans, Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri/İşletme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği. Fen Fakültelerinin Matematik ve İstatistik bölümleri. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 60/100 olmak. Ancak belirtilen bölümler dışında lisans mezuniyetine sahip olan adayların başvuru dosyalarına alana ilişkin ilgi ve amaçlarını açıklayan bir ‘Niyet Mektubu’ (en az 500 kelime) eklemesi gerekmektedir.

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

   60

-

-

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Finans, Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Endüstri/İşletme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği. Fen Fakültelerinin Matematik ve İstatistik bölümleri. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 60/100 olmak. Ancak belirtilen bölümler dışında lisans mezuniyetine sahip olan adayların başvuru dosyalarına alana ilişkin ilgi ve amaçlarını açıklayan bir ‘Niyet Mektubu’ (en az 500 kelime) eklemesi gerekmektedir.

İktisat Doktora Programı

   70

-

70

55

İİBF, İktisat, Siyasal Bilgiler, Ticaret ve Turizm, İşletme veya Sağlık Yönetimi  programlarının herhangi birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde yapılır.

b) Başarı notu, ALES puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 10’u, bilim sınav puanının % 30’u alınarak hesaplanır.

c) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

d) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.

Doktora Programı İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Başarı değerlendirmesinde, ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun %10'u ve bilim sınavının %40’ı dikkate alınarak hesaplanan puanlar, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

b) EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav notu 100 üzerinden 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c)Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.

d) Genel başarı notu toplamı 75’in altında olanlar sıralamaya dahil edilmez