• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

PUBLICATIONS

ARTİCLES

 • BEYZATLAR, M. A.,KARACAL, M., & YETKİNER, H. (2014). Granger-causality between transportation and GDP: A panel data approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice63, 43-55.
 • Karacal, M., Can, E., & Arslan, İ. (2013). Basel Accords: Lessons for Turkey. Journal of Business, Economics2, 4.
 • Bahmani-Oskooee, M., & Karacal, M. (2006). The demand for money in Turkey and currency substitution. Applied Economics Letters13(10), 635-642.
 • DOLU, A. (2018). 2015 PISA Sonuçları Aracılığıyla Türkiye de Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Matematiksel Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 0–0.
 • DOLU, A., & GÖKSEL, T. (2017). NAFTA’NIN MEKSİKA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SENTETİK KONTROL METOT YAKLAŞIMI. NAFTA22(3), 915-926.
 • KÖK, R., EKİNCİ, R.,& SAVACI, S. (2019). The Effect of Gender Differences on Education Demand in Turkey  Ordered Probit Model. Eurasian Research Journal1(1), 9–25.
 • Ekinci, R. Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Maliyet Etkinliği ve Belirleyenleri: Stokastik Sınır Analizi. Journal of Yaşar University13(51), 256-266.
 • ORÇUN, Ç., GENÇYÜREK, A. G., & EKİNCİ, R. FUTBOLDA RAKİP TAKIM MÜSABAKA SONUÇLARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 432-441.
 • CEYLAN, I. E., CEYLAN, F., TUZUN, O., & EKINCI, R. (2018). The Effect of Credit Default Swaps (cds) on BİST100 in Turkey: Ms-Var Approach. Ecoforum Journal7(1).
 • Ceylan, F., TÜZÜN, O., Ekinci, R., & CEYLAN, I. E. (2018). THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION UNCERTAINTY AND INTEREST RATE IN TURKEY: ROLLING WINDOW CAUSALITY TEST. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi5(3), 977-990.
 • Tüzün, O., Ekinci, R., & Karabulut, Ş. Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinin Ekonomik Konjonktür Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi13(2), 45-54.
 • Recep, K. Ö. K., Ekinci, R., & YALÇINKAYA, A. E. A. (2017). Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan-KazakistanRusya ve Türkiye Örneği. Bilig, (83), 281-302.
 • EKİNCİ, R., & Recep, K. Ö. K. (2017). Rekabet ve Etkinlik: Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi7(2), 171-200.
 • Utkulu, U., & Ekinci, R. (2016). Uluslararasi Petrol ve Gida Fiyatlarindan Iç Fiyatlara Asimetrik ve Dogrusal Olmayan Fiyat Geçiskenligi: Türkiye Için NARDL Modeli Bulgulari*/Asymmetric and Nonlinear Pass-Through of International Oil and Food Prices to Domestic Prices: NARDL Model Evidence for Turkey. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar53(617), 9.
 • Ekinci, R., & Kahyaoğlu, H. (2015). The sustainability of current account deficit in Turkey: A non-linear time series approach. Izmir Review of Social Sciences2(2), 27-40.
 • BENLİ, M., & ERDEMİR, N. A. (2019). Trade Energy Consumption Carbon Emissions Triangle in Turkey  Evidence from Directed Acyclic Graphs and VAR. Presented at the 15th RSEP International Conference on Economics, Finance  Social Sciences,, Roma.

 

BOOKS

 • Bölüm Adı:Hanehalkı ve İşyeri Anketleri-Betimleyici Analiz, KARACAL MÜGE, Yayın Yeri:İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:171, ISBN:978-975-8789-45-0,
 • Bölüm Adı:BÜTÇE NEDİR?, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ, GİDER BÜTÇESİ, KARACAL MÜGE,UYDURANOĞLU ÖKTEM AYŞE, Yayın Yeri:TESEV Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:44, ISBN:978-975-8112-84-5, Bölüm Sayfaları:1 -18
 • Bölüm Adı: Kilit Endüstrilerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Mekânsal Ekonometri Analizi, KÖK RECEP, ALP ESRA, EKİNCİ RAMAZAN, Yayın Yeri: İmaj Yayınevi, Editör: Işıl Şirin SELÇUK, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:120, ISBN:978-975-8958-22-1, Bölüm Sayfaları:99 -120
 • DOLU, Aslı. “Ekonometrik Analiz Yöntemleri: Sentetik Kontrol Metot”, Ekin Yayınevi, 2019